szkolenia
 zgłoszenie
 oświadczenie VAT
 logowanie
 rejestracja
 kontakt


Kim jesteśmy
Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK działa na rynku firm szkoleniowych od 1986 roku i prowadzi działalność edukacyjną oraz doradczą, której celem jest doskonalenie wiedzy kadry kierowniczej, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników podmiotów gospodarczych.

Centrum Analizy Wartości realizuje przedsięwzięcia z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi, prawa podatkowego, prawa pracy, prawa budowlanego, finansów, zamówień publicznych.

Oferta szkoleń
Organizujemy szkolenia otwarte oraz zamknięte dostosowane formą, miejscem i zakresem do potrzeb zamawiającego. Zapewniamy profesjonalny poziom szkoleń prowadzonych przez kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach zawodowych, wybitnych specjalistów, praktyków z danej dziedziny.

Adres do korespondencji
Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
02-034 Warszawa, ul. Wawelska 78/3

tel. 22 659-63-84 tel./fax 22 823-63-26

NIP 526-000-12-52
nr konta: Bank Millennium S.A.
29 11602202 0000000026983451
REGON 007022223-00295
Numer KRS: 0000058908

Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a