login:     hasło:

od

do

temat

symbol

online netto

stacjonarne netto

14-11-2023

14-11-2023

Wprowadzanie e-faktury w Uczelniach i Instytutach

70

794.00

0.00

15-11-2023

17-11-2023

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2023 w Szkołach Wyższych

71

1653.00

2583.00

16-11-2023

17-11-2023

NCBR - rozliczanie i raportowanie projektów

74

1368.00

1988.00

20-11-2023

22-11-2023

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2023. Podatkowe zamknięcie roku w Instytutach

72

1656.00

2586.00

27-11-2023

27-11-2023

SPUB - zasady wykorzystania dotacji

75

750.00

0.00

28-11-2023

28-11-2023

Dyscyplina finansów publicznych - obowiązki i dobre praktyki

76

980.00

0.00

29-11-2023

30-11-2023

NCN - realizacja i rozliczanie projektu

51

1370.00

1990.00

30-11-2023

01-12-2023

Schematy podatkowe w jednostkach naukowych

73

1268.00

1888.00

01-12-2023

01-12-2023

Działalność gospodarcza Uczelni i Instytutów w kontekście przepisów dotyczących pomocy publicznej

77

986.00

0.00

06-12-2023

08-12-2023

Wynagrodzenia w Uczelniach - wyliczanie i opodatkowanie

81

1659.00

2589.00

06-12-2023

07-12-2023

VAT 2023 w Uczelniach i Instytutach. SLIM VAT 3

65

1264.00

1884.00

11-12-2023

12-12-2023

Pozyskiwanie i rozliczanie subwencje MEiN w Publicznej Uczelni Wyższej

78

1370.00

1990.00

13-12-2023

14-12-2023

Pozyskiwanie i rozliczanie subwencji MEiN w Instytucie

79

1372.00

1992.00

14-12-2023

15-12-2023

Podróże służbowe u Uczelniach i Instytutach

80

1270.00

1890.00

18-12-2023

19-12-2023

Ewaluacja działalności naukowej 2022-2025 - strategie działania

82

1374.00

1994.00

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia są online, a jeżeli przepisy zezwalają to również stacjonarne w salach konferencyjnych hoteli warszawskich, w których też istnieje możliwość zakwaterowania.


Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a