login:     hasło:

od

do

temat

symbol

koszt netto

koszt brutto

17-01-2022

18-01-2022

Podatek od nieruchomości. Rozliczenie za 2021, zmiany w 2022

2

1118.00

1375.14

19-01-2022

21-01-2022

CIT w Szkołach Wyższych w tym wykup obligacji.

3

1800.00

2214.00

25-01-2022

26-01-2022

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 - zmiany wynikające z Polskiego Ładu.

8

1200.00

1476.00

28-01-2022

28-01-2022

S-10, S-11, S-12 przygotowanie formularzy sprawozdawczych

5

890.00

1094.70

02-02-2022

04-02-2022

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2021 w Instytutach. Rachunek przepływów pieniężnych

7

1809.00

2225.07

03-02-2022

04-02-2022

ZUS - zmiany w ubezpieczeniach społecznych. Umowy cywilnoprawne a ZUS.

9

1190.00

1463.70

07-02-2022

08-02-2022

Podróże służbowe w Uczelniach i Instytutach. Rozliczanie samochodu osobowego.

1

1150.00

1414.50

08-02-2022

09-02-2022

PNT-01s - przygotowanie sprawozdania o działalności badawczej i rozwojowej B+R przez Uczelnie

10

1374.00

1690.02

09-02-2022

11-02-2022

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2021 w Szkołach Wyższych. Rachunek przepływów pieniężnych

6

1810.00

2226.30

15-02-2022

16-02-2022

VAT w Szkołach Wyższych i Instytutach /stacjonarne+online/

13

1290.00

1586.70

17-02-2022

17-02-2022

Działalność gospodarcza Uczelni i Instytutów w kontekście przepisów dotyczących pomocy publicznej / online/

11

820.00

1008.60

21-02-2022

23-02-2022

Zatrudnianie i wynagradzanie w projektach. Dopasowanie regulaminów wynagradzania. /stacjonarne+online/

12

1760.00

2164.80

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia są online, a jeżeli przepisy zezwalają to również stacjonarne w salach konferencyjnych hoteli warszawskich, w których też istnieje możliwość zakwaterowania.


Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a