login:     hasło:

od

do

temat

symbol

koszt netto

koszt brutto

10-07-2019

12-07-2019

Ustawa 2.0. w Szkołach Wyższych - gospodarka finansowa, ewidencja rachunkowa, rozliczanie CIT i VAT

49

1695.00

2084.85

20-08-2019

21-08-2019

Polityka rachunkowości w jednostkach naukowych PAN oraz Instytutach Badawczych

54

1138.00

1399.74

22-08-2019

23-08-2019

Działalność Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych: tworzenie, funkcjonowanie, likwidacja

51

1100.00

1353.00

05-09-2019

06-09-2019

Zawieranie i oskładkowanie umów ze studentami i doktorantami w Szkołach Wyższych

62

1140.00

1402.20

09-09-2019

11-09-2019

Kompendium wiedzy dla osób zarządzających rachunkowością w Uczelniach publicznych

57

1700.00

2091.00

10-09-2019

11-09-2019

Ewaluacja działalności naukowej wg nowych zasad

52

1215.00

1494.45

12-09-2019

13-09-2019

Kształcenie doktorantów po wejściu w życie ustawy 2.0.

56

1118.00

1375.14

17-09-2019

18-09-2019

Instytuty w Sieci Badawczej Łukasiewicz - zasady funkcjonowania

53

1220.00

1500.60

19-09-2019

20-09-2019

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla żołnierzy zawodowych, wojskowych emerytów i rencistów oraz pracowników cywilnych

59

1116.00

1372.68

19-09-2019

20-09-2019

Regulamin wynagradzania w Szkołach Wyższych - tworzenie wewnętrznych źródeł prawa pracy w zakresie wynagradzania

55

1120.00

1377.60

23-09-2019

24-09-2019

Amortyzacja środków trwałych w tym aparatury naukowo-badawczej - ujęcie bilansowe oraz w świetle podatku CIT i ustawy 2.0.

58

1135.00

1396.05

23-09-2019

24-09-2019

POL-on wprowadzanie danych przez uczelnie publiczne w kontekście subwencji MNiSW oraz ewaluacji

60

1222.00

1503.06

08-10-2019

09-10-2019

POL-on wprowadzanie danych przez Instytuty w kontekście subwencji MNiSW oraz ewaluacji

61

1223.00

1504.29

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia odbywają się w zespole hotelowym GOLDEN TULIP w Warszawie,
(ul. Towarowa 2 - dwa przystanki tramwajowe od Dworca Centralnego), w którym istnieje możliwość zarezerwowania noclegu.


Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a