login:     hasło:

od

do

temat

symbol

koszt netto

koszt brutto

12-04-2021

14-04-2021

Zasady zatrudniania i wynagradzania w projektach oraz regulaminy wynagradzania /stacjonarne+online/

23

1730.00

2127.90

15-04-2021

16-04-2021

Rachunkowość prac badawczo-rozwojowych

25

1341.00

1649.43

19-04-2021

19-04-2021

Funkcjonowanie i finansowanie Instytutów Sieci Łukasieiwcz

26

900.00

1107.00

22-04-2021

23-04-2021

Wycena operacji w walutach obcych. Zmiany wprowadzone przez VAT

27

1271.00

1563.33

22-04-2021

23-04-2021

POL-on - wprowadzanie danych w kontekście finansowania subwencji MNISW oraz ewaluacji działalności naukowej /stacjonarne+online

28

1355.00

1666.65

10-05-2021

11-05-2021

Ewaluacja działalności naukowej

30

1348.00

1658.04

11-05-2021

11-05-2021

Podróże służbowe w Szkołach Wyzszych i Instytutach /online/

36

650.00

799.50

13-05-2021

14-05-2021

Schematy podatkowe, strategia podatkowa w Uczelniach i Instytutach

34

1261.00

1551.03

18-05-2021

19-05-2021

Wydatkowanie subwencji MNISW w Instytutach

31

1347.00

1656.81

20-05-2021

21-05-2021

Wydatkowanie subwencji MNISW w Szkołach Wyższych

32

1349.00

1659.27

27-05-2021

28-05-2021

Ocena okresowa pracownika naukowego i nauczyciela akademickiego w kontekście ewaluacji działalności naukowej

33

1351.00

1661.73

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia stacjonarne odbywają się w salach konferencyjnych hoteli warszawskich (szczegóły w opisach), w których też istnieje możliwość zakwaterowania.


Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a