login:     hasło:

od

do

temat

symbol

koszt netto

koszt brutto

06-09-2021

07-09-2021

POL-on - wprowadzanie danych w kontekście finansowania subwencji MNISW oraz ewaluacji działalności naukowej /stacjonarne+online

52

1356.00

1667.88

08-09-2021

10-09-2021

Kompendium Wiedzy dla osób zarządzajacych rachunkowością w Uczelniach publicznych

49

1650.00

2029.50

08-09-2021

09-09-2021

Zatrudnianie i wynagradzanie kadry nauczycielskiej oraz pozostałych pracowników szkół wyższych

51

1131.00

1391.13

13-09-2021

14-09-2021

Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach wojskowych /tylko stacjonarne/

56

1130.00

1389.90

14-09-2021

15-09-2021

Zarządzanie dyscypliną naukową w Uczelni

39

1350.00

1660.50

15-09-2021

17-09-2021

Kompendium Wiedzy dla osób zarządzajacych rachunkowością w Instytutach

50

1649.00

2028.27

20-09-2021

21-09-2021

Fundusz Świadczeń Socjalnych w służbach mundurowych /tylko stacjonarne/

57

1132.00

1392.36

23-09-2021

24-09-2021

Konferencje naukowe - ich organizowanie i rozliczanie przez jednostki naukowe - aspekty księgowe i podatkowe

54

1270.00

1562.10

28-09-2021

29-09-2021

Najważniejsze zagadanienia ewaluacji oraz finansowania jednostki naukowej /tylko stacjonarne/

55

1428.00

1756.44

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia są online, a jeżeli przepisy zezwalają to również stacjonarne w salach konferencyjnych hoteli warszawskich, w których też istnieje możliwość zakwaterowania.


Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a