login:     hasło:

od

do

temat

symbol

koszt netto

koszt brutto

23-09-2021

24-09-2021

Konferencje naukowe - ich organizowanie i rozliczanie przez jednostki naukowe - aspekty księgowe i podatkowe

54

1270.00

1562.10

28-09-2021

29-09-2021

Najważniejsze zagadanienia ewaluacji oraz finansowania jednostki naukowej /tylko stacjonarne/

55

1428.00

1756.44

04-10-2021

05-10-2021

Koszty prac badawczych i prac rozwojowych - ujęcie księgowe i podatkowe /stacjonarne+online/

58

1284.00

1579.32

11-10-2021

12-10-2021

Środki trwałe w jednostkach naukowych - ujęcie księgowe i podatkowe /stacjonarne+online/

59

1270.00

1562.10

13-10-2021

15-10-2021

Zatrudnianie i wynagradzanie w projektach. Dopasowanie regulaminów wynagradzania. /stacjonarne+online/

64

1730.00

2127.90

18-10-2021

19-10-2021

Strategia podatkowa. Powiązania pomiędzy podmiotami dla jednostek naukowych

67

1261.00

1551.03

19-10-2021

20-10-2021

Pozyskiwanie i wydatkowanie subwencje MNiE w instytutach

62

1349.00

1659.27

21-10-2021

22-10-2021

Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 r. /stacjonarne+online/

65

1130.00

1389.90

21-10-2021

22-10-2021

Pozyskiwanie i wydatkowanie subwencje MNiE w uczelni wyższej

61

1350.00

1660.50

25-10-2021

26-10-2021

Pozyskiwanie i wydatkowanie subwencje MNiE w publicznej uczelni zawodowej

63

1348.00

1658.04

27-10-2021

28-10-2021

NCN - realizacja i rozliczanie projektu /stacjonarne+online/

60

1346.00

1655.58

28-10-2021

29-10-2021

VAT w Szkołach Wyższych i Instytutach /stacjonarne+online/

66

1269.00

1560.87

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia są online, a jeżeli przepisy zezwalają to również stacjonarne w salach konferencyjnych hoteli warszawskich, w których też istnieje możliwość zakwaterowania.


Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a