login:     hasło:

od

do

temat

symbol

online netto

stacjonarne netto

08-04-2024

09-04-2024

Ewaluacja działalności naukowej 2022-2025 - strategie działania

27

1396.00

2016.00

11-04-2024

12-04-2024

Wycena operacji w walutach obcych

30

1306.00

1926.00

11-04-2024

12-04-2024

Czas pracy na uczelniach wyższych i jego rozliczanie

32

1308.00

1928.00

15-04-2024

16-04-2024

Ocena okresowa pracownika naukowego oraz nauczyciela akademickiego

28

1398.00

2018.00

17-04-2024

18-04-2024

Organizowanie i rozliczanie konferencji naukowych

29

1304.00

1924.00

18-04-2024

19-04-2024

ABM - zasady rozliczania projektów finansowanych przez Agencję Badań Medycznych

31

1400.00

2020.00

09-05-2024

10-05-2024

NCN - realizacja i rozliczanie projektu

16

1390.00

2010.00

15-05-2024

15-05-2024

Podatek od przychodów z budynków w Uczelniach i Instytutach

36

814.00

0.00

15-05-2024

17-05-2024

Zatrudnianie i wynagradzanie w projektach. Dopasowanie regulaminów wynagradzania.

34

1940.00

2870.00

16-05-2024

17-05-2024

VAT 2024 w Uczelniach i Instytutach. SLIM VAT 3

38

1312.00

1932.00

20-05-2024

21-05-2024

Subwencje i dotacje w księgach rachunkowych

37

1310.00

1930.00

20-05-2024

21-05-2024

NCBR - rozliczanie i raportowanie projektów

18

1392.00

2012.00

23-05-2024

24-05-2024

Horyzont Europa - zasady rozliczania projektu

35

1402.00

2022.00

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia są online, a jeżeli przepisy zezwalają to również stacjonarne w salach konferencyjnych hoteli warszawskich, w których też istnieje możliwość zakwaterowania.


Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a