login:     hasło:

od

do

temat

symbol

online netto

stacjonarne netto

11-10-2023

13-10-2023

Zatrudnianie i wynagradzanie w projektach. Dopasowanie regulaminów wynagradzania.

64

1852.00

2782.00

12-10-2023

13-10-2023

Wycena operacji w walutach obcych

53

1258.00

1878.00

16-10-2023

17-10-2023

Subwencje i dotacje w księgach rachunkowych jednostek naukowych

63

1262.00

1882.00

18-10-2023

18-10-2023

VAT z dotacji po zmianach wynikajacych z wyroków sądowych. Korekta lat poprzednich.

68

810.00

0.00

23-10-2023

24-10-2023

POLon - wprowadzanie danych do systemu

66

1366.00

1986.00

26-10-2023

27-10-2023

Spółki celowe w Uczelniach i Instytutach - tworzenie, funkcjonowanie i likwidacja

67

1206.00

1826.00

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia są online, a jeżeli przepisy zezwalają to również stacjonarne w salach konferencyjnych hoteli warszawskich, w których też istnieje możliwość zakwaterowania.


Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a