login:     hasło:

od

do

temat

symbol

koszt netto

koszt brutto

07-12-2020

08-12-2020

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozliczenie 2020. Zmiany na 2021. /stacjonarne+online/

70

1130.00

1389.90

08-12-2020

09-12-2020

Pozyskiwanie i wydatkowanie subwencji MNiSW w uczelniach i instytutach /stacjonarne+online/

75

1350.00

1660.50

09-12-2020

10-12-2020

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne 2020 / 2021/stacjonarne+online/

71

1140.00

1402.20

10-12-2020

11-12-2020

VAT w jednostkach naukowych: nowy JPK_VAT, rozwiązania wprowadzone w ramach tarczy antykryzyso-wej oraz zmiany 2021

73

1290.00

1586.70

14-12-2020

16-12-2020

Zasady zatrudniania i wynagradzania w projektach oraz regulaminy wynagradzania /stacjonarne+online/

72

1730.00

2127.50

15-12-2020

16-12-2020

Schematy podatkowe w jednostkach naukowych - zakres przedmiotowy, zasady raportowania

78

1255.00

1543.65

17-12-2020

17-12-2020

Podatek od nieruchomości 2020/2021 /stacjonarne+online/

69

850.00

1045.50

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia stacjonarne odbywają się w salach konferencyjnych hoteli warszawskich (szczegóły w opisach), w których też istnieje możliwość zakwaterowania.


Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a