login:     hasło:

od

do

temat

symbol

koszt netto

koszt brutto

01-12-2021

03-12-2021

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2021 w Szkołach Wyższych

74

1710.00

2103.30

06-12-2021

07-12-2021

Pozyskiwanie i wydatkowanie subwencje MNiE w publicznej uczelni zawodowej

63

1348.00

1658.04

07-12-2021

08-12-2021

Podatek od nieruchomości. Rozliczenie za 2021, zmiany w 2022

73

1118.00

1375.14

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia są online, a jeżeli przepisy zezwalają to również stacjonarne w salach konferencyjnych hoteli warszawskich, w których też istnieje możliwość zakwaterowania.


Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a