login:     hasło:

od

do

temat

symbol

koszt netto

koszt brutto

01-02-2021

03-02-2021

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2020. Rachunek przepływów pieniężnych w Instytutach /stacjonarne+online/

8

1700.00

2091.00

08-02-2021

08-02-2021

S-10, S-11, S-12 przygotowanie formularzy sprawozdawczych przez jednostaki naukowe /stacjonarne+online/

5

850.00

1045.50

08-02-2021

10-02-2021

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2020. Rachunek przepływów pieniężnych w Szkołach Wyższych /stacjonarne+online/

7

1710.00

2103.30

11-02-2021

12-02-2021

PNT-01 - przygotowanie sprawozdania o działalności badawczej i naukowej (B+R) przez jednostki naukowe

11

1345.00

1654.35

18-02-2021

19-02-2021

VAT w jednostkach naukowych: nowy JPK_VAT, SLIM-VAT, faktury do paragonów

12

1290.00

1586.70

22-02-2021

23-02-2021

Pozyskiwanie i wydatkowanie subwencji MNiSW w jednostce naukowej

10

1350.00

1660.55

22-02-2021

23-02-2021

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inna działalnosć socjalna w 2021 r.

13

1130.00

1389.90

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia stacjonarne odbywają się w salach konferencyjnych hoteli warszawskich (szczegóły w opisach), w których też istnieje możliwość zakwaterowania.


Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a