login:     hasło:

od

do

temat

symbol

koszt netto

koszt brutto

10-05-2021

11-05-2021

Ewaluacja działalności naukowej

30

1348.00

1658.04

11-05-2021

11-05-2021

Podróże służbowe w Szkołach Wyzszych i Instytutach /online/

36

650.00

799.50

13-05-2021

14-05-2021

Schematy podatkowe, strategia podatkowa w Uczelniach i Instytutach

34

1261.00

1551.03

18-05-2021

19-05-2021

Wydatkowanie subwencji MNISW w Instytutach

31

1347.00

1656.81

20-05-2021

21-05-2021

Wydatkowanie subwencji MNISW w Szkołach Wyższych

32

1349.00

1659.27

25-05-2021

26-05-2021

Subwencje, dotacje w księgach rachunkowych Uczelni i Instytutów

35

1260.00

1549.80

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia są online, a jeżeli przepisy zezwalają to również stacjonarne w salach konferencyjnych hoteli warszawskich, w których też istnieje możliwość zakwaterowania.


Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a