login:     hasło:

od

do

temat

symbol

koszt netto

koszt brutto

10-06-2021

11-06-2021

Polityka rachunkowości w Uczelniach

40

1285.00

1580.55

10-06-2021

11-06-2021

POL-on - wprowadzanie danych w kontekście finansowania subwencji MNISW oraz ewaluacji działalności naukowej /stacjonarne+online

42

1355.00

1666.65

16-06-2021

18-06-2021

Wynagrodzenia w szkolnictwie wyższym. Zasady ustalania wysokości i wypłacania świadczeń. ZUS - wyliczanie i opłacanie składek.

38

1620.00

1992.60

18-06-2021

18-06-2021

Działalność gospodarcza Uczelni i Instytutów w kontekście przepisów dotyczących pomocy publicznej

43

820.00

1008.60

21-06-2021

22-06-2021

Ocena okresowa pracownika naukowego i nauczyciela akademickiego w kontekście ewaluacji działalności naukowej

33

1351.00

1661.73

23-06-2021

24-06-2021

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inna działalnosć socjalna w 2021 r.

44

1130.00

1389.90

29-06-2021

30-06-2021

Wycena operacji w walutach obcych. Zmiany wprowadzone przez VAT

27

1271.00

1563.33

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia są online, a jeżeli przepisy zezwalają to również stacjonarne w salach konferencyjnych hoteli warszawskich, w których też istnieje możliwość zakwaterowania.


Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a