login:     hasło:

od

do

temat

symbol

koszt netto

koszt brutto

14-09-2021

15-09-2021

Zarządzanie dyscypliną naukową w Uczelni

39

1350.00

1660.50

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia są online, a jeżeli przepisy zezwalają to również stacjonarne w salach konferencyjnych hoteli warszawskich, w których też istnieje możliwość zakwaterowania.


Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a