login:     hasło:

od

do

temat

symbol

koszt netto

koszt brutto

22-04-2021

23-04-2021

POL-on - wprowadzanie danych w kontekście finansowania subwencji MNISW oraz ewaluacji działalności naukowej /stacjonarne+online

28

1355.00

1666.65

12-04-2021

14-04-2021

Zasady zatrudniania i wynagradzania w projektach oraz regulaminy wynagradzania /stacjonarne+online/

23

1730.00

2127.90

22-03-2021

22-03-2021

PNT-01 - przygotowanie sprawozdania o działalności badawczej i naukowej (B+R) przez Instytuty

29

820.00

1008.60

18-03-2021

19-03-2021

Ewaluacja działalności naukowej

14

1348.00

1658.04

16-03-2021

17-03-2021

NCBR - rozliczanie i raportowanie projektów

21

1344.00

1653.12

15-03-2021

16-03-2021

Środki trwałe w jednostakch naukowych w tym aparatura naukowo-badawcza - ujęcie bilansowe i podatkowe

20

1270.00

1562.10

11-03-2021

12-03-2021

PNT-01s - przygotowanie sprawozdania o działalności badawczej i naukowej (B+R) przez jednostki naukowe

19

1343.00

1651.89

10-03-2021

10-03-2021

Wprowadzenie PPK w jednostkach sektora finansów publicznych - czynności przygotowawcze dla pracodawcy /stacjonarne+online/

2

880.00

1082.40

08-03-2021

09-03-2021

CIT w Instytutach - rozliczenie 2020, nota podatkowa, zmiany na 2021 r.

18

1272.00

1564.56

08-03-2021

09-03-2021

Wyliczanie wynagrodzen w Szkołach Wyższych

17

1160.00

1426.80

04-03-2021

05-03-2021

NCN - realizacja i rozliczanie projektów

15

1346.00

1655.58

04-03-2021

05-03-2021

Wyliczanie wynagrodzeń w Instytutach - wypłacanie, potrącenia, opodatkowanie, ozusowanie

16

1170.00

1439.10

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia stacjonarne odbywają się w salach konferencyjnych hoteli warszawskich (szczegóły w opisach), w których też istnieje możliwość zakwaterowania.


Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a