login:     hasło:

od

do

temat

symbol

koszt netto

koszt brutto

08-02-2021

10-02-2021

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2020. Rachunek przepływów pieniężnych w Szkołach Wyższych /stacjonarne+online/

7

1710.00

2103.30

04-02-2021

04-02-2021

S-10, S-11, S-12 przygotowanie formularzy sprawozdawczych przez jednostaki naukowe /stacjonarne+online/

5

850.00

1045.50

01-02-2021

03-02-2021

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2020. Rachunek przepływów pieniężnych w Instytutach /stacjonarne+online/

8

1700.00

2091.00

26-01-2021

26-01-2021

Podróże służbowe w jednostkach naukowych /stacjonarne+online/

1

850.00

1045.50

25-01-2021

25-01-2021

Pozyskiwanie i wydatkowanie subwencji w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych /online/

4

825.00

1014.75

22-01-2021

22-01-2021

Wprowadzenie PPK w jednostkach sektora finansów publicznych - czynności przygotowawcze dla pracodawcy /stacjonarne+online/

2

880.00

1082.40

21-01-2021

21-01-2021

ZUS - rejestacja umów. Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych a ZUS. /online/

9

680.00

836.40

19-01-2021

20-01-2021

POL-on -wprowadzanie danych w kontekście finansowania subwencji MNISW oraz ewaluacji działalności naukowej /stacjonarne+online/

6

1355.00

1666.65

18-01-2021

20-01-2021

CIT, nota podatkowa, podatek u źródła, ceny transferowe w Szkołach Wyższych /stacjonarne+online/

3

1700.00

2091.00

17-12-2020

17-12-2020

Podatek od nieruchomości 2020/2021 /stacjonarne+online/

69

850.00

1045.50

15-12-2020

16-12-2020

Schematy podatkowe w jednostkach naukowych - zakres przedmiotowy, zasady raportowania

78

1255.00

1543.65

14-12-2020

16-12-2020

Zasady zatrudniania i wynagradzania w projektach oraz regulaminy wynagradzania /stacjonarne+online/

72

1730.00

2127.50

10-12-2020

11-12-2020

VAT w jednostkach naukowych: nowy JPK_VAT, rozwiązania wprowadzone w ramach tarczy antykryzyso-wej oraz zmiany 2021

73

1290.00

1586.70

09-12-2020

10-12-2020

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne 2020 / 2021/stacjonarne+online/

71

1140.00

1402.20

08-12-2020

09-12-2020

Pozyskiwanie i wydatkowanie subwencji MNiSW w uczelniach i instytutach /stacjonarne+online/

75

1350.00

1660.50

07-12-2020

08-12-2020

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozliczenie 2020. Zmiany na 2021. /stacjonarne+online/

70

1130.00

1389.90

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia stacjonarne odbywają się w salach konferencyjnych hoteli warszawskich (szczegóły w opisach), w których też istnieje możliwość zakwaterowania.


Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a