login:     hasło:

od

do

temat

symbol

online netto

stacjonarne netto

12-10-2023

13-10-2023

Wycena operacji w walutach obcych

53

1258.00

1878.00

11-10-2023

13-10-2023

Zatrudnianie i wynagradzanie w projektach. Dopasowanie regulaminów wynagradzania.

64

1852.00

2782.00

16-10-2023

17-10-2023

Subwencje i dotacje w księgach rachunkowych jednostek naukowych

63

1262.00

1882.00

18-10-2023

18-10-2023

VAT z dotacji po zmianach wynikajacych z wyroków sądowych. Korekta lat poprzednich.

68

810.00

0.00

23-10-2023

24-10-2023

POLon - wprowadzanie danych do systemu

66

1366.00

1986.00

26-10-2023

27-10-2023

Spółki celowe w Uczelniach i Instytutach - tworzenie, funkcjonowanie i likwidacja

67

1206.00

1826.00

06-11-2023

07-11-2023

Środki trwałe w tym aparatura naukowo-badawcza w Uczelniach i Instytutach

69

1266.00

1886.00

14-11-2023

14-11-2023

Wprowadzanie e-faktury w Uczelniach i Instytutach

70

794.00

0.00

16-11-2023

17-11-2023

NCBR - rozliczanie i raportowanie projektów

74

1368.00

1988.00

15-11-2023

17-11-2023

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2023 w Szkołach Wyższych

71

1653.00

2583.00

20-11-2023

22-11-2023

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2023. Podatkowe zamknięcie roku w Instytutach

72

1656.00

2586.00

23-11-2023

24-11-2023

NCN - realizacja i rozliczanie projektu

51

1370.00

1990.00

27-11-2023

27-11-2023

SPUB - zasady wykorzystania dotacji

75

750.00

0.00

28-11-2023

28-11-2023

Dyscyplina finansów publicznych - obowiązki i dobre praktyki

76

980.00

0.00

30-11-2023

01-12-2023

Schematy podatkowe w jednostkach naukowych

73

1268.00

1888.00

01-12-2023

01-12-2023

Działalność gospodarcza Uczelni i Instytutów w kontekście przepisów dotyczących pomocy publicznej

77

986.00

0.00

06-12-2023

07-12-2023

VAT 2023 w Uczelniach i Instytutach. SLIM VAT 3

65

1264.00

1884.00

14-12-2023

15-12-2023

Podróże służbowe u Uczelniach i Instytutach

80

1270.00

1890.00

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia są online, a jeżeli przepisy zezwalają to również stacjonarne w salach konferencyjnych hoteli warszawskich, w których też istnieje możliwość zakwaterowania.


Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a