login:     hasło:

od

do

temat

symbol

koszt netto

koszt brutto

29-06-2021

30-06-2021

Wycena operacji w walutach obcych. Zmiany wprowadzone przez VAT

27

1271.00

1563.33

10-05-2021

11-05-2021

Ewaluacja działalności naukowej

30

1348.00

1658.04

18-05-2021

19-05-2021

Wydatkowanie subwencji MNISW w Instytutach

31

1347.00

1656.81

20-05-2021

21-05-2021

Wydatkowanie subwencji MNISW w Szkołach Wyższych

32

1349.00

1659.27

14-06-2021

15-06-2021

Ocena okresowa pracownika naukowego i nauczyciela akademickiego w kontekście ewaluacji działalności naukowej

33

1351.00

1661.73

13-05-2021

14-05-2021

Schematy podatkowe, strategia podatkowa w Uczelniach i Instytutach

34

1261.00

1551.03

25-05-2021

26-05-2021

Subwencje, dotacje w księgach rachunkowych Uczelni i Instytutów

35

1260.00

1549.80

11-05-2021

11-05-2021

Podróże służbowe w Szkołach Wyzszych i Instytutach /online/

36

650.00

799.50

16-06-2021

18-06-2021

Wynagrodzenia w szkolnictwie wyższym. Zasady ustalania wysokości i wypłacania świadczeń. ZUS - wyliczanie i opłacanie składek.

38

1620.00

1992.60

08-06-2021

09-06-2021

Zarządzanie dyscypliną naukową w Uczelni

39

1350.00

1660.50

10-06-2021

11-06-2021

Polityka rachunkowości w Uczelniach

40

1285.00

1580.55

16-06-2021

17-06-2021

Polityka rachunkowości w Instytutach

41

1284.00

1579.32

10-06-2021

11-06-2021

POL-on - wprowadzanie danych w kontekście finansowania subwencji MNISW oraz ewaluacji działalności naukowej /stacjonarne+online

42

1355.00

1666.65

18-06-2021

18-06-2021

Działalność gospodarcza Uczelni i Instytutów w kontekście przepisów dotyczących pomocy publicznej

43

820.00

1008.60

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia są online, a jeżeli przepisy zezwalają to również stacjonarne w salach konferencyjnych hoteli warszawskich, w których też istnieje możliwość zakwaterowania.


Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a