login:     hasło:

od

do

temat

symbol

koszt netto

koszt brutto

25-11-2021

26-11-2021

NCN - realizacja i rozliczanie projektu /stacjonarne+online/

60

1346.00

1655.58

21-10-2021

22-10-2021

Pozyskiwanie i wydatkowanie subwencje MNiE w uczelni wyższej

61

1350.00

1660.50

19-10-2021

20-10-2021

Pozyskiwanie i wydatkowanie subwencje MNiE w instytutach

62

1349.00

1659.27

06-12-2021

07-12-2021

Pozyskiwanie i wydatkowanie subwencje MNiE w publicznej uczelni zawodowej

63

1348.00

1658.04

13-10-2021

15-10-2021

Zatrudnianie i wynagradzanie w projektach. Dopasowanie regulaminów wynagradzania. /stacjonarne+online/

64

1730.00

2127.90

21-10-2021

22-10-2021

Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 r. /stacjonarne+online/

65

1130.00

1389.90

28-10-2021

29-10-2021

VAT w Szkołach Wyższych i Instytutach /stacjonarne+online/

66

1269.00

1560.87

18-10-2021

19-10-2021

Strategia podatkowa. Powiązania pomiędzy podmiotami dla jednostek naukowych

67

1261.00

1551.03

29-11-2021

30-11-2021

NCBR - rozliczanie i raportowanie projektów

68

1344.00

1653.12

22-11-2021

22-11-2021

SPUB - zasady wykorzystania dotacji

69

870.00

1070.10

23-11-2021

24-11-2021

POLon - wprowadzanie danych

70

1356.00

1667.88

25-11-2021

26-11-2021

Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe w świetle nowej ustawy.

71

1120.00

1377.60

17-11-2021

19-11-2021

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2021. Podatkowe zamknięcie roku w Instytutach

72

1700.00

2091.00

07-12-2021

08-12-2021

Podatek od nieruchomości. Rozliczenie za 2021, zmiany w 2022

73

1118.00

1375.14

01-12-2021

03-12-2021

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2021 w Szkołach Wyższych

74

1710.00

2103.30

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia są online, a jeżeli przepisy zezwalają to również stacjonarne w salach konferencyjnych hoteli warszawskich, w których też istnieje możliwość zakwaterowania.


Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a