strona główna logowanie rejestracja kontakt

od

do

temat

symbol

online netto

stacjonarne netto

04-04-2023

05-04-2023

Horyzont Europa - zasady rozliczania projektu

28

1340.00

1960.00

14-04-2023

14-04-2023

Działalność gospodarcza Uczelni i Instytutów w kontekście przepisów dotyczących pomocy publicznej

29

885.00

0.00

17-04-2023

18-04-2023

Rachunkowość prac badawczo-rozwojowych B+R

31

1348.00

1968.00

19-04-2023

19-04-2023

Przygotowanie jednostki do wprowadzenia faktury ustrukturyzowanej; KSeF

34

790.00

0.00

20-04-2023

21-04-2023

Ocena okresowa pracownika naukowego oraz nauczyciela akademickiego

30

1344.00

1964.00

20-04-2023

21-04-2023

Wycena operacji w walutach obcych

33

1226.00

1846.00

27-04-2023

28-04-2023

Spółki Celowe w Uczelniach i Instytutach - tworzenie, funkcjonowanie i likwidacja

32

1206.00

1826.00

10-05-2023

11-05-2023

Konferencje naukowe - organizacja i rozliczanie przez Uczelnie i Instytuty

36

1230.00

1850.00

11-05-2023

12-05-2023

Pozyskiwanie i rozliczanie subwencji MEiN w Instytucie

39

1356.00

1976.00

15-05-2023

16-05-2023

Pozyskiwanie i rozliczanie subwencje MEiN w Publicznej Uczelni Wyższej

38

1352.00

1972.00

18-05-2023

19-05-2023

Subwencje i dotacje w księgach rachunkowych jednostek naukowych

35

1210.00

1830.00

22-05-2023

23-05-2023

Zarządzanie dyscypliną naukową w Uczelni

40

1360.00

1980.00

25-05-2023

26-05-2023

NCBR - rozliczanie i raportowanie projektów

41

1364.00

1984.00

30-05-2023

30-05-2023

VAT 2023 w Uczelniach i Instytutach. Zmiana zasad opodatkowania projektów. Korekty roczne VAT.

37

810.00

0.00

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia stacjonarne odbywają się w salach konferencyjnych hoteli warszawskich (szczegóły w opisach), w których też istnieje możliwość zakwaterowania.


Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a